OIKKOSTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 20.5.2018

1. Rekisterinpitäjä.

Nimi: Oikkosten Sukuseura ry.
Yhteystiedot: pj Kari Oikkonen
Kärentie 342, 53850 Lappeenranta.
puh. 044 538 1396. sp. kari.oikkonen.iitia(at)gmail.com.

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt.

Nimi: Eero Oikkonen.
Marjankatu 6 D 27, 53600 Lappeenranta.
puh. 040 775 3443. sp. eero.oikkonen(at)pp1.inet.fi.
Asema sukuyhteisössä: sukuseuran hallituksen jäsen, taloudenhoitaja, jäsenrekisterin ylläpitäjä.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Oikkosten Sukuseura ry:n sääntöjen mukaisesti sukuseura pitää yllä luetteloa Sukuseuran jäsenistä.
Tietojen avulla hallinnoidaan sukuseuraan liittyneiden jäsenten tietoja siten, että heille voidaan toimittaa vuosittaiset jäsenkirjeet, mahdolliset jäsenmaksutiedot sekä tarvittaessa informoida heitä myös muuten suvun tapahtumista.

4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä.

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden
arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

6. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen.

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.