OIKKOSTEN SUKUSEURA RY:N JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 20.5.2018

1. Rekisterinpitäjä.

Nimi: Oikkosten Sukuseura ry.
Yhteystiedot: pj Kari Oikkonen
Kärentie 342, 53850 Lappeenranta.
puh. 044 538 1396. sp. kari.oikkonen.iitia(at)gmail.com.

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt.

Nimi: Eero Oikkonen.
Marjankatu 6 D 27, 53600 Lappeenranta.
puh. 040 775 3443. sp. eero.oikkonen(at)pp1.inet.fi.
Asema sukuyhteisössä: sukuseuran hallituksen jäsen, taloudenhoitaja, jäsenrekisterin ylläpitäjä.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Oikkosten Sukuseura ry:n sääntöjen mukaisesti sukuseura pitää yllä luetteloa Sukuseuran jäsenistä.
Tietojen avulla hallinnoidaan sukuseuraan liittyneiden jäsenten tietoja siten, että heille voidaan toimittaa vuosittaiset jäsenkirjeet, mahdolliset jäsenmaksutiedot sekä tarvittaessa informoida heitä myös muuten suvun tapahtumista.

4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä.

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden
arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

6. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen.

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.


* * * * * * * * * * * * * *

SUKUTUTKIMUSREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterin pitäjä Oikkosten Sukuseura ry.
pj. Kari Oikkonen
Kärentie 342, 53850 Lappeenranta.
puh. 044 538 1396. sp. kari.oikkonen.iitia(at)gmail.com.

2. Rekisteristä vastaa Matti Oikkonen
Kaivokatu 6 as 3, 53100 Lappeenranta.
puh: 050 365 3621, sp. oikkonenmt(at)kotikone.fi

3. Rekisterin nimi
Oikkosten suvun sukututkimusrekisteri.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
Sukututkimuksen tekeminen ja tietojen kerääminen julkaisua varten.

5.Rekisterin tietosisältö.
Tutkittavaan sukuun kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
- nimi, syntymäaika, ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti sekä muut sukututkimuksen
kannalta tarpeelliset tiedot, tietojen käsittelyä koskevat suostumus- ja kieltotiedot, osoitetiedot.

6.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet.

Pääsääntöiset tietolähteet:
- kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä
- muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
- painetut lähteet
- sukuun kuuluvien antamat tiedot

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset.

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet.

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9.Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen.

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.