SUKUSEURAN 10 v. HISTORIIKKI


Sunnuntaina 24 p. marraskuuta 2001 kokoontuivat Oikkoset Arto, Eenokki, Eero, Kirsti, Kaija ja Matti T. Lappeenrannan Skinnarilassa, keskustelemaan sukuseuran perustamisesta Oikkosille. Tutustumisten ja kahvien jälkeen aloitteen tekijä Matti T. kertoi aiheesta. Seuranneessa keskustelussa asia todettiin ajankohtaiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi. Paikalla olleet julistautuivat toimikunnaksi jonka puheenjohtajaksi valittiin Arto Oikkonen. Ja että hanke saataisiin mahdollisimman laajalti sukulaisten tietoisuuteen, toimikunnan tehtäväksi määriteltiin järjestää Oikkosille sukujuhla, missä sukuseura-asia esiteltäisiin muille sukuun kuuluville.

Seuraavassa kokouksessaan 6.4.2002 toimikunta päätti sukujuhlan ajankohdasta ja paikasta. Sukujuhla päätettiin järjestää 9.6.2002 Teknillisen Korkeakoulun tiloissa Lappeenrannan Skinnarilassa. Kutsut tapaamiseen julkaistiin neljä viikkoa ennen tapahtumaa sanomalehdissä Etelä-Saimaa ja Helsingin sanomat ja pari päivää ennen H-hetkeä Matti T. kävi vielä kertomassa Oikkosista Etelä-Karjalan radiossa.

Lieneekö ollut hyvän ennakkomainonnan ansiota, sillä Oikkosten sukujuhla oli yllätys jopa järjestäjille. Tapaaminen herätti runsaasti mielenkiintoa, eihän vastaavan laajuista oltu suvun keskuudessa ennen järjestetty. Toimikunta joutui jopa viime hetkellä vaihtamaan juhlan suurempaan saliin, sillä paikalle saapui peräti 267 henkilöä, joista etäisimmät tulivat Amerikasta asti.

Päivä aloitettiin jumalanpalveluksella Lappeen Marian kirkossa, minkä jälkeen siirryttiin Skinnarilaan nauttimaan ruokapöydän antimista. Ruokailun jälkeen pidetyn sukujuhlan aluksi toimikunnan puheenjohtaja Arto Oikkonen toivotti paikalla olijat tervetulleeksi. Sitten esiintyivät suvun nuoret taiteilijat Eriika Artontytär ja Timo Matinpoika Oikkonen soittamalla dueton viululle ja sellolle. Eenokki Oikkonen, avustajanaan Seppo Oikkonen, kertoi sukututkimuksesta ja tietojen tallennustilanteesta. Elena Oikkonen esitteli avaamiaan Oikkosten kotisivuja ja Matti T. Oikkonen kertoi hauskasti suvun luonteenpiirteistä. Tilaisuus onnistui järjestäjien toiveiden mukaisesti ja kun sukuseura-asia esiteltiin juhlan lopulla juhlaväelle, se yksimielisesti kehotti toimikuntaa jatkamaan valmisteluja sukuseuran perustamiseksi Oikkosille.

Juhlaa seuranneen vuoden aikana toimikunta kokoontui kolme kertaa sukuseuran perustavan kokouksen valmistelun merkeissä.

Oikkosten sukujuhla ja sukuseuran perustava kokous pidettiin Lappeenrannan Nyrhilässä, Jängyn Erän majalla 12.7.2003. Tilaisuudessa oli läsnä 131 henkilöä. Päivä aloitettiin lipunnostolla juhlapaikalla ja jatkui Matti T. Oikkosen opastamalla kyläkierroksella Nyrhilän kylässä, missä tutustuttiin mm. 1500-luvulla eläneen Lappeen Oikkosten kanta-isän Maunu Nyrhin asuinpaikkaan. Sukujuhlan päänumerona oli Anja Hytti-Oikkosen kirjoittama ja ohjaama näytelmä, Lappeen Oikkosten tarina. Näytelmässä esiintyi peräti 23 Lappeen sukuhaaraan kuuluvaa henkilöä, kertojina, näyttelijöinä, kuorossa ja orkesterissa. Vierailevana tähtenä Martti Sipari 1700- luvun Ruotsi-Suomen sotilaan puvussa. Mainittakoon, että saamansa suuren suosion vuoksi näytelmä esitettiin uudelleen Lappeen Kotiseutujuhlassa, joka pidettiin kuukautta myöhemmin samassa paikassa.

Juhlan jälkeen pidetyssä sukukokouksessa perustettiin Oikkosten sukuseura ry niminen yhdistys, jonka kotipaikka on Lappeenranta. Sukuseuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Arto Oikkonen ja varapuheenjohtajaksi Matti T. Oikkonen, molemmat Lappeenrannasta. Muiksi ensimmäisen hallituksen jäseniksi valittiin: Eero Oikkonen, Kaija Oikkonen, Kirsti Oikkonen ja Martti Oikkonen Lappeenrannasta ja Jouko Oikkonen Mikkelistä. Kokous valtuutti hallituksen allekirjoittamaan sukuseuran perustamisasiakirjan.

Järjestäytymiskokouksessaan 25.9.2003 hallitus allekirjoitti seuran perustamisasiakirjan ja yhdistysrekisteriin Oikkosten sukuseura merkittiin 22.12.2003.

Perustamiskokouksen lisäksi sukuseura on pitänyt sääntömääräisiä sukukokouksia kolme. 27.6.2006 juhlapaikkana toimi ravintola Ruustinna Lappeenrannassa, 22.7.2009 Tapavainolan seurojentalo Lappeenrannassa ja 9.6.2012 laiva M/S Brahe Lappeenrannassa (Saimaalla). Vuonna 2005 aloitettuja, välivuositapaamisia, kesäretkiä, on järjestetty viisi. 3.9.2005 tehtiin retki Valkealaan, missä tutustuttiin patikoiden sukumme muinaisiin metsästysmaihin Repoveden luonnonpuistossa. 11.8.2007 käytiin laiva / bussi-matkalla Viipurissa. 29.6.2008 pistäydyttiin teatteriretkellä Joutsenon Aholassa, katsomassa Anja Hytti-Oikkosen kirjoittamaa ja Aholan ns. esittämää näytelmää, Satulinna. 7.8.2010 kierrettiin bussilla katselemassa vanhan Lappeen pitäjän maaseutua ja retken huippuna tutustuttiin Suomen ja Venäjän valtakuntien väliseen rajaan Vainikkalassa. 27.8.2011 tehtiin bussiretki Taipalsaarelle, sikäläisten Oikkosten syntysijoille. Näille erinomaisen vastaanoton saaneille retkille on osallistunut 38 - 45 henkilöä, eli n. puolet sukuseuramme jäsenistä.

Lappeenrannassa v. 2006 pidetyssä sukukokouksessa Oikkosten Sukuseura ry. kutsui ensimmäiseksi kunniajäsenekseen sukututkijan ja sukuseuran perustamistoimikunnan jäsenen insinööri Eenokki Valdemar Oikkosen Karhulasta.

Samassa sukukokouksessa hallitus julisti kilpailun, missä haettiin sukuseuralle omaa tunnusta, logoa. Koska yhtään ehdotusta ei tullut, kilpailu uudistettiin joulukuun jäsenkirjeessä. Nyt tärppäsi. Määräaikaan mennessä tuli 10 ehdotusta, joista hallitus valitsi lokakuussa 2007 pitämässään kokouksessa mielestään parhaan. Ja kun suljetut kirjekuoret avattiin, voittaneen ehdotuksen tekijäksi paljastui Anja Hytti-Oikkonen.Logon on puhtaaksi piirtänyt lappeenrantalainen mainostoimisto Hannad / Hanna Mangström. Siinä on haettu yksinkertaisuutta. O-kirjaimen sisällä esiintyvät sukupuu, sukuseuran nimi ja perustamisvuosi. Värillisessä versiossa ovat mukana Karjalan värit.

Logon pohjalta hallitus toteutti v. 2009 pöytästandaarin ja laati sille säännöt.

Lappeen ja Taipalsaaren Oikkosista otettiin vuosien 2010 - 2011 aikana DNA- näytteitä mahdollisen keskinäisen sukulaisuuden selvittämiseksi ja tuloksista kävi ilmi, ettei näillä kahdella sukuhaaralla ole muuta yhteistä kuin Oikkonen sukunimi.

Sukuseuralla on vuodesta 2002 asti ollut internetissä omat kotisivut. Ensimmäiset sivut teki ja niitä päivitti Elena Oikkonen. Vuonna 2004 sivuja alkoi vanhalta pohjalta opinnäytetyönään kehittää Satu Suonpää. Kun Satu v. 2010 lopulla lopetti, sihteeri Matti T. otti niistä vastuun ja teki kokonaan uudet sivut. Sukuseuran kotisivujen osoite on: http://oikkosten.sukuseura.fi

Tilastotietoa

Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä on sukuseuraan rekisteröity v. 2004 / 93, v. 2005 / 98, v. 2006 / 96, v. 2007 / 91, v. 2008 / 83, v. 2009 / 96, v. 2010 / 85 / v. 2011, 81.

Sukuseuran toimihenkilöinä ovat vuosina 2003 - 2012 toimineet seuraavat henkilöt.

Puheenjohtajana:
Arto Oikkonen 2003 - 2012

Varapuheenjohtajana:
Matti T. Oikkonen 2003 - 2006, Jouko Oikkonen 2006 - 2012

Taloudenhoitajana:
Eero Oikkonen 2003 - 2012

Sihteerinä:
Kaija Heinikainen 2003 - 2006, Matti T. Oikkonen 2006 - 2012

Hallituksen jäseninä:
Arto Oikkonen 2003 - 2012, Eero Oikkonen 2003 - 2012, Jouko Oikkonen 2003 - 2012, Kaija Heinikainen 2003­­ ­- 2012,
Martti Oikkonen 2003 - 2012, Matti T. Oikkonen 2003 - 2012, Kirsti Oikkonen 2003 - 2006, Tuija Karjalainen 2006 - 2012

Tilintarkastajina:
Tuula Oikkonen 2003 ­- 2012, Hilkka Vainio 2003 - 2006, Seppo Varis 2006 - 2012


Matti T. Oikkonen.