SANOMALEHTILEIKKEITÄ 1800-1900 LUKUJEN VAIHTEILTA

 

LAPPEENRANNAN UUTISET 29.3.1887

Ilmoitus.

Se, joka pantiksi asunnosta ja ruuasta on jättänyt vaatekappaleita allekirjoittaneelle, lunastakoon ne, muutoin menettelen kuin omani kanssa.

         Seppä Rietrikki Oikkonen.LAPPEENRANNAN UUTISET 10.5.1889

Yleisöltä.

Seurakunnan kaiwo.

Lapweden ja Lappeenrannan yhteinen seurakunta rakennutti uuden hautausmaan wierustalle uuden kartanon hautauswäen tarpeeksi ja haudankaiwajan asunnoksi. Siinä on jo syksystä alkain asuttu, waan ei wilä ole tehty kaiwoa itselle, eikä myöskään warsinaista sopimusta läheisten naapureiden kanssa, että he antaisivat sowittua maksua wastaan wettä kaiwostaan ilman nureksimatta. Aiwan wastapäisessä, toisella puolen maantien olewassa, seppä Oikkonen talossa on toisen naapurinsa kanssa yhteinen hywä wesinen kaiwo. Toiwottawa sentähden olisi, että seurakuntamme, jos eiwät itse tahdo heti ruweta omaa kaiwoa kaiwattamaan, tekisiwät sopimuksen edellä mainitun kaiwon omistajain kanssa weden ottamisesta hautauswäen, sekä haudankaiwajan tarpeen tarpeisiin. Asian warsinaisen eli lopullisen ratkaisun tekee tietysti kirkonkokous, waan wäliaikaisesti woisi asianomaiset muutoinkin weden ottamisesta sopia.

     Samassa seurakuntien yhteisessä kartanossa on toinenkin aiwan jokaisen silmiin pistäwä puute. Ei ole tehty mitään ulkohuoneita, ei kaikista wälttämättömintäkään. Haudankaiwaja itse on wanhoista laudan kappaleista kyhäillyt epäsäännöllisiä kojuja tuwan läheisyyteen, jotka eiwät suinkaan ole kaunistukseksi niin julkisella paikalla kahden seurakunnan yhteisessä kartanossa. Yleisen siisteyden ja esimerkillisen puhtauden puolesta, jonka pitäisi tässä wiimeisen leposijamme wierustalla olewassa, seurakuntain yhteisessä kartanossa wallitseman, on aiwan wälttämätöntä, että tarpeelliset ja säännölliset ulkohuoneet heti rakennetaan. Tupakartanon rakennuksesta ylijääneitä hirsiä on jo rakennuspaikalla walmiina. Sitten kun olemme saaneet ulkohuoneet rakennetuksi, on meillä oikeus ja welwollisuuskin katsoa, että mainittu kartano pidetään paikan waatimuksen mukaissa siisteydessä.

     Weden ottamista jonkun naapurin kaiwosta puolustaa se seikka, että ne owat etenpänä hautausmaasta, kun ehkä maanlaatuun katsoen uutta kaiwoa woitaisinkaan rakentaa. Waan kaikessa tapauksessa on se nyt kesän tultua saatawa selwille, mistä jokaisella kuntalaisella on oikeus ottaa wettä itselleen ja hewoselleen ja mistä kaupunkilaiset woiwat noutaa wettä kukkasilleen, joita istuttelewat rakasten omaistensa haudoille.

          U. LindhLAPPEENRANNAN UUTISET 18.2.1890

Ilmoituksia.

Sen ohrajauhosäkin, jonka Antti Karhu L. Uutisten 18 n:ssa ilmoitti joulun alusviikolla vaihdetuksi Haikalan myllyllä ruisjauhosäkkiin saakin oikeastaan vaihtaa takaisin Lappeen pitäjän Armilan kylässä allekirjoittaneen luona. Vaihdon purkaus on tehtävä 14 päivän kuluessa, sillä olemme varmat siitä, että meidän säkkimme oli ennen viety ja jätetty ohrajauhosäkki sijaan.

          Fredrik Oikkonen
          SeppäLAPPEENRANNAN UUTISET 2.7.1897

Ilmoituksia.

Siivolan ja Reijolan maalla kartanon omistajat jotka eivät vielä ole maksaneet yhteisen paloruiskuosamaksua, tulkoon ensi sunnuntaina klo. 5 j. pp. seppä Oikkosen taloon, jossa on koko kylän yhteinen kokous, siinä on tilaisuus maksaa.

          U. Suikka
          RahastonhoitajaITÄ-SUOMEN SANOMAT 28.1.1898

 - Parran nimittäin vasemman puolisen viiksen leikkasi tämän kuun 25 p. Kansolan siltavahti Erik Oikkonen talollisen pojalta Antti Sipilältä. Mainittu Sipilä oli ollut Oikkosen luona käymässä ja Oikkonen oli sattunut olemaan vähän ryyppytuulella. Siinä tuli sitte muun muassa puheeksi Sipilän hyvät viiksetkin, joita Oikkonen kehui kauniiksi. "Niin pitää ollakin" sanoi Sipilä kierrellen tyytyväisenä viiksiään. "Odotahan, kyllä minä ne sinulta ryöstän", sanoi Oikkonen sieppasi samalla Sipilän vasemman puolisen viiksen käteensä ja viilsi sen veitsellään yhtäkkiä irti huulesta ja sanoi sitten tyytyväisenä, "tässä se nyt on sinun mahtava viiksesi et sillä enää ylpeile".

     Ikävämpää kuin viiksen menettäminen, joka aikaa myöten kasvaa sijaan, oli kuitenkin se, että viiksiä ottaessa samalla tuli Sipilän huuleen suuri haava, joka täytyi käydä tohtorilla kiini neulottamassa.TYÖMIES- lehti 18.9.1906.

­ - Hurja tapaus sattui viime keskiviikkona Saimaan kanavalla kanavan yläpiirin päällikkö Åbergille, Kansolan siltavartija Eetu Oikkoselle ja Pienen-Mustolan sulkurenki Montoselle, kun he olivat ajelemassa yksissä kärryissä kanavan laitaa pitkin. Hevonen oli jotain säikähtänyt ja syöksynyt kanavaan. Raskaat kärryt painoivat sen veden sisään, josta se ei noussutkaan ennen kuin kuolleena vedettiin ylös. Kärryissä olijat onneksi pelastuivat, vaikka Åberg olikin hyvin vähällä joutua veden omaksi.

 

 

Takaisin